Epilan

epilanEPILAN d Ep-07 to urządzenie wykorzystujące najnowsze osiągnięcia z dziedziny kosmetologii w połączeniu z techniką radiową i fizyką do termokoagulacji, depilacji termicznej tzw. "termolizy" oraz do wykonywania innych , bezinwazyjnych zabiegów estetycznych. Aparatem wykorzystuje w zabiegach kosmetycznych do tego celu tzw. " prąd wielkiej częstotliwości" będące w istocie falami z zakresu fal radiowych,dając rewelacyjne rezultaty estetyczne. Prądy te aplikowane są za pomocą specjalnych elektrod zabiegowych dopasowanych do specyfiki danego zabiegu.

Działanie aparatu wykorzystuje zjawisko silnego miejscowego, termicznego oddziaływania prądu wielkiej częstotliwości na tkankę w miejscu styku elektrody zabiegowej lub igły z tkanką. Takie działanie powoduje koaglację tkanki, zamyka naczynka krwionośne nie dopuszczając do krwawienia oraz zapewnia dużą aseptyczność zabiegu, będąc jednocześnie bardzo skuteczne i mało bolesne.

Aparat posiada pięć podstawowych programów, trzy do elektrokoagulacji i dwa do epilacji, możliwych do natychmiastowego użycia wstępnie stawionymi parametrami, zaspakajajacych prawie 100% przypadków zabiegów. Aparat ma również możliwość własnego ustawienia parametrów fali aplikowanej dopasowanych do własnych podobań lb opanowanych technik zabiegów.

epilan1ZABIEGI Działanie aparat wykorzystuje zjawisko silnego miejscowego,termicznego oddziaływania prądu wilkiej częstotliwości na tkankę w miejscu styku elektrody zabiegowej lub igły z tkanką. Takie działanie powoduje koagulacje tkanki, zamyka naczynka krwionośne nie dopuszczając do krwawienia oraz zapewnia dużą aseptyczność zabiegu, będąc jednocześnie bardzo skuteczne i mało bolesne.

Wytwarzane przez aparat EPILAN d, a aplikowane za pomocą specjalnych elektrod zabiegowych, takich jak: igły, stożki, kleczki, pętelki itp.prądy wielkiej częstotliwości powodują miejscowe wystapienie tzw. " efekt Joule'a", powstającego w wynik w oddziaływania fali elektromagnetycznej wielkiej częstotliwości na tkankę. Powoduje to miejscowe, prawie punktowe podniesienie temperatury tkanek na styku z elektrodą zabiegową do temperatury na tyle wysokiej, aby nastapiła elektrokoagulacja. Ten efekt wykorzystywany jest w różny sposób w zabiegach kosmetycznych wykonywanych przy pomocy EPILAN d.

ELEKTROLIZA To skuteczna metoda epilacji, trwale usuwające każdy rodzaj włosa niezależnie od jego koloru i od fototypu skóry. Polega na indywidualnym traktowaniu mieszka włosowego przy użyciu nowoczesnego aparatu do elektrolizy EPILAN

TERMOKOAGULACJA

To zabieg, w którym wykorzystuje się prądy wielkiej częstotliwości. Jest to technika stosowana w celu uzyskania efektu koagulacji niektórych powierzchniowych niedoskonałości skóry, takich jak: zmiany naczyniowe, np. pęknięcia naczyń włosowatych, naczyniaki gwiaździste, "rubinki", zmiany skórne, np. brodawczaki, prosaki, włókniaki.